Hemşirelik Mesleğinin Geleceği: Robot Hemşireler

The Future of the Nursing: Robot Nurses

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jai.2021.10

Özet

Teknolojide hızlı değişim tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık alanında da devrim yaratmıştır. Yapay zeka teknolojilerinin insan düşüncesinden daha yüksek performans gösterme olasılığı tüm mesleklerde olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de tehdit olarak görülebilmektedir. Hemşireler profesyonel sağlık ekibinin vazgeçilmez bir parçasıdır, mesleki gelişim açısından teknolojiyi anlama ve aktif kullanımları mesleğin geleceği açısından önemlidir. Teknolojik gelişmelerin hemşirelik mesleğine ciddi etkileri olacağı açıktır. Hemşireler rutin ve tekrarlayan işlerini robot teknolojisine devredebilecekler. Bu durum robot hemşireler, hemşirelerin yerini alabilir mi? Hemşirelik mesleği son bulur mu? gibi soruları düşündürmektedir. Hemşireler yapay zeka ve teknolojiye uyum sağladıklarında robot hemşirelerin kullanım kolaylığı ve avantajlarından yararlanacak, hasta ile duygusal bağ kurması gereken bakım gibi karmaşık işlere vakit ayırabilecektir. Robot hemşireler henüz yetkin olmadığı için, insiyatif kullanma ve eleştirel düşünme gibi süreçlerde hemşirelerin yeri daha önemli olacaktır. Robot hemşirelerin kullanımı, robotlar ile birlikte çalışmak ve robotları yönetmek gibi yeni iş kollarına gereksinim sağlayacaktır ve rutin görevlerde iş gücü ihtiyacını azaltacaktır. Bu çalışma, teknolojik gelişmelerin mesleki gelişim sürecindeki etkileri, hemşirelik mesleğinin geleceğinde robot hemşirelerin yeri, robot hemşirelerin sağlık alanında kullanımı, robotlar ile çalışma durumunda dikkat edilmesi gereken güncel bilgilerin derlenmesi amacıyla yapılmıştır

İndir

Yayınlanmış

2021-08-18