https://jaihs.com/index.php/jaihs/issue/feed Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 2021-12-26T21:20:52+00:00 Ali Murat Koç info@jaihs.com Open Journal Systems <p><strong>Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences)</strong> yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanan uluslararası, hakemli bir bilimsel dergidir. Yapay zeka uygulamalarının sağlık bilimlerinde kullanımını konu alan orjinal araştırma, derleme ve olgu sunumları yayınlamaktadır.</p> <p><em>Dergimizin herhangi bir kurum/kuruluş ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.</em></p> https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i3y1rev1 Acil Serviste Yapay Zeka Uygulamaları 2021-09-27T17:47:52+00:00 Arife Erdoğan arife.erdogan@yahoo.com <p>Yapay zeka ile yapılan araştırmalar son günlerde önem kazanmıştır. Bunun nedenlerinin başında modern makine öğrenimi tekniklerinden; derin öğrenme, büyük veri kümelerinin kullanılabilirliği ve bilgi işlem gücündeki gelişmelerin başarısı sayesinde olmuştur. Sağlık hizmetlerinde yapay zekanın uygulanabilirliği gösterilmiştir. Algoritmalar doktor performanslarıyla eş değer olabilmektedir ve hatta onları aşabilmektedir. Yapay zeka tabanlı araçlar risk sınıflandırması, tanı ve tedavi seçimi dahil olmak üzere tıpta çeşitli faktörleri tahmin etmek için kullanılmıştır. Yapay zeka teknolojileri önümüzdeki yıllarda acil tıp alanında giderek daha fazla kullanılacaktır. Bu derlemenin amacı acil tıp ile ilgili olan mevcut yapay zeka araştırmalarına genel bakış sağlamaktır.</p> 2021-12-27T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i3y1rev2 Auriküler Vagus Sinir Uyarımının Kişiselleştirilmesi ve Optimizasyonu 2021-06-16T13:46:47+00:00 Ali Veysel Özden kalptekin79@hotmail.com Onur Yusuf Çınar kalptekin79@hotmail.com Tolga Çorbacı kalptekin79@hotmail.com Duru Berfin Su kalptekin79@hotmail.com Kıvanç Uzer kalptekin79@hotmail.com Hasan Kerem Alptekin kalptekin79@hotmail.com <p>Vagus sinir uyarımı (VSU), yaklaşık 20 yıldır Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylı bir şekilde epilepsi depresyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Vagus sinirinin vücuttaki birçok noktada bağlantısı vardır, ayrıca homeostazın korunmasında, stresin kontrolünde ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde rol oynadığı bilinmektedir. Vagus sinirinin uyarılmasıyla artan vagal tonus sayesinde parasempatik sinir sisteminin etkinliği artırılabilmektedir. Sinir uyarımı elektriksel yolla invazif olarak boyundan, non-invazif olarak yine boyundan veya kulaktan yapılabilmektedir. İnvazif uyarının ameliyat gerektirmesi ve efferent siniri uyardığı için yan etkilerin ortaya çıkabilmesinden dolayı kullanımı sınırlanmaktadır. Auriküler VSU, invazif olmaması ve maliyet avantajları ile beraber pek çok çalışmada etkili ve güvenli bulunmuştur. Tedavinin etkinliğini arttırmak ve olası yan etkileri azaltmak amacıyla stimülasyon parametreleri kişiden toplanan verilere göre çevrimiçi olarak kapalı döngü uyarım ile şekillendirilebilir. Kişiye özel stimülasyon parametreleri oluşturmak için bireyden elektroensefalografi, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, kalp hızı değişkenliği, nabız, kan basıncı, uyarılmış potansiyel gibi ölçümler sürekli olarak toplanabilir. Uyarım sonucunda bireyde oluşan etkilerin takip edilmesi ve yapay zeka kullanımı sayesinde uyarım parametreleri daha net belirlenebilir. Subjektif ve objektif verilerin toplandığı, verilen işlendiği, yapay zeka ile optimal stimülasyon parametrelerinin belirlendiği kapalı döngüsel bir VSU yönteminin daha etkili ve güvenli olacağı belirtilebilir.</p> 2021-12-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646