https://jaihs.com/index.php/jaihs/issue/feed Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 2023-09-02T14:47:39+03:00 Ali Murat Koç info@jaihs.com Open Journal Systems <p><strong>Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences)</strong> yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanan ulusal, hakemli bir bilimsel dergidir. Yapay zeka uygulamalarının sağlık bilimlerinde kullanımını konu alan orjinal araştırma, derleme ve olgu sunumları yayınlamaktadır.</p> <p><em>Dergimizin herhangi bir kurum/kuruluş ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.</em></p> https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/y3i2_damar Anterior mediastinal masses in children: A radiological review by ChatGPT 2023-08-03T09:55:08+03:00 Çağrı Damar cagridamar@hotmail.com Merve Yazol myazol@gmail.com Merter Keçeli merterkeceli@gmail.com Nadide Başak Gülleroğlu basismet@yahoo.com Birsel Şen Akova drbirselsen@yahoo.com Ayşe Özdemir Gökçe ayseozdemirgokce@gmail.com Rana Beyoğlu rana_beyoglu@yahoo.com Mehmet Tiftik drmtiftik@gmail.com Mesut Sivri drmesutsivri@gmail.com <p>Anterior mediastinal kitleler (AMM'ler), çocuklarda nadir olmakla birlikte, yaşamı tehdit eden komplikasyon potansiyelleri nedeniyle önemli bir risk oluşturmaktadır. Ön mediasten - sternum ve perikard arasındaki bağ dokusu, lenfatik yapılar ve timus bezi ile dolu boşluk - içinde konumlanan bu kitleler, çok çeşitli klinik belirtilerle kendini gösterir. Hızlı tanı ve uygun klinik yaklaşım kritik öneme sahiptir. Bu derleme, özellikle "ChatGPT" (OpenAI tarafından GPT-3.5 mimarisi üzerine inşa edilmiştir) kullanılarak, çocuklarda anterior mediastinal kitlelerin AI chatbot tarafından oluşturulan bir keşfini sunmaktadır. Nihai metin, GPT-4 sürümü aracılığıyla bir dil düzenlemesinden ve intihal kontrolünden geçti.</p> 2023-09-21T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/y3i2_ersoy Yapay Zekanın Beslenme Biliminde Kullanımı 2023-08-14T08:47:51+03:00 SALİHA ERSOY dytsalihaersoy@gmail.com DİDEM ÖNAY DERİN prof.dr.didemonayderin@gmail.com <p>Yapay zeka, insan beynini taklit etme temelli bir bilim dalıdır. İnsanın zekası sayesinde yapabildiği faaliyetleri aynı şekilde yapabilmeyi hatta bunun ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Beslenme alanında yapay zekanın kullanımı ise oldukça güncel bir alandır. Bu sebeple çok yeni bir yaklaşım olduğu için de veri yetersizliği söz konusudur. Beslenmenin sağlığın temeli olması ve özellikle son yıllarda kişiye özel beslenme kavramının yaygınlaşması yapay zekaya yönelimi artırmaktadır. Genel bir diyet uygulamasından ziyade kişiye özel diyet planlamalarını yaparken yapay zekadan faydalanmak ve aynı zamanda beslenme durum değerlendirmesini sağlayabilmek gelecek için umut vadeden yeni bir penceredir. Yapay zeka yaklaşımlarının geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli olabileceğini savunan bir yaklaşım vardır ancak bu teoriyi bilimsel verilerle desteklemek gereklidir. Beslenme uzmanlarının, yapay zekanın beslenme bilimin çok daha farklı alanlarında da kullanımını gerçekleştirebilmek ve dünya çapında kullanımını yaygınlaştırmak için yapılacak çalışmalara destek vermesi gereklidir.</p> 2023-09-02T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/54 Yapay Zekâda Bütünsel Bakış: Şeffaflık, Etik Dengenin Rolü, Gerçekle İlişkilendirilmesi ve Ötesi 2023-07-23T03:54:27+03:00 Polat Goktas polat.goktas@ucd.ie <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-09-02T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/58 SAĞLIK İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN ETİK TASARIMI, UYGULANMASI VE KULLANIMI İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 2023-09-01T19:06:39+03:00 Ali Murat Koç alimuratkoc@gmail.com Erald Bakiu bakiuerald@gmail.com Gamze Elif Gülas gelifgulas@gmail.com Esra Meltem Koç emeltemkoc@gmail.com Cemal Kavasoğulları cemalkavasogullari@hotmail.com <p>Değerli Okuyucular, Son yıllarda hızla artan teknolojik gelişmeler, pekçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim yaratmaya devam ediyor. Yapay Zeka (YZ), bu devrimin merkezinde yer alarak teşhis, tedavi ve hasta bakımının yönetimi gibi sağlık hizmetlerinin farklı basamaklarında ve tıp alanında büyük potansiyele sahiptir. Sağlık sektöründe yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, kesin teşhislerden kişiselleştirilmiş tedavi planlarına kadar geniş bir yelpazede fayda sağlayabilir. Ancak, bu teknolojilerin tasarımı, uygulanması ve kullanımı sırasında etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmak kritik bir gerekliliktir. Tıp etiği, hastaların güvenini kazanmak, sağlık profesyonellerinin doğru rehberlik yapmasını sağlamak ve teknoloji sağlayıcılarının sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için temel bir role sahiptir. DSÖ yapay zekada, etik kullanımı teşvik etmek için temel prensipleri belirlemek üzere önde gelen yirmi uzmandan oluşan bir grupla çalışmıştır ve “Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health” rehber dökümanını oluşturmuştur. Dökümanda bu alandaki ilk uzlaşı prensipleri yer almaktadır. DSÖ Uzman Grubu tarafından belirlenen altı temel prensip şunlardır: (1) Özerkliği koruma; (2) İnsan refahını, insan güvenliğini ve kamu yararını teşvik etme; (3) Şeffaflığı, açıklanabilirliği ve anlaşılırlığı sağlama; (4) Sorumluluğu ve hesap verebilirliği teşvik etme; (5) Kapsayıcılığı ve eşitliği sağlama; (6) Tepki veren ve sürdürülebilir olan YZ'yı teşvik etme. Sizlerle paylaşmış olduğumuz “Sağlık İçin Yapay Zeka Teknolojilerinin Etik Tasarımı, Uygulanması Ve Kullanımı İçin Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı metin, YZ tasarımcıları ve geliştiricileri, sağlık bakanlıkları ve sağlık kurumları ve sağlayıcıları için rapordaki ana ilkeler, fikirler ve önerilerin özetini yansıtmaktadır. Umarız ki bu çalışma, sağlıkta yapay zeka kullanımının hem hastaların hem de sağlık ekosisteminin en iyi çıkarlarına hizmet ettiği bir geleceğin inşasına katkı sağlar. Saygılarımızla</p> 2023-09-03T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646