Editör Kurulu

EDİTÖR KURULU / EDITORIAL BOARD

Dergi Sahibi / Owner

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü

Baş Editör / Editor- in-Chief

 • Doç. Dr. Ali Murat Koç

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi / Radyoloji

alimuratkoc@gmail.com

Editörler / Editors

 • Prof. Dr. Aydın Akan

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

akan.aydin@ieu.edu.tr

 • Prof. Dr. Melih Bulut

Çocuk Cerrahisi

drmelihbulut@gmail.com

 • Prof. Dr. Tülay Yıldırım

Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

tulay@yildiz.edu.tr

 • Doç. Dr. Çiğdem Selçukcan Erol

İstanbul Üniversitesi / Enformatik

cigdems@istanbul.edu.tr

 • Doç. Dr. Esra Meltem Koç

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği

emeltemkoc@gmail.com

 • Doç. Dr. Aytuğ Onan

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

aytug.onan@ikc.edu.tr

 • Doç. Dr. Deniz İlhan Topcu

İzmir Şehir Hastanesi, Biyokimya

ditopcu@gmail.com

 • Dr. Öğrt. Üyesi Can Özlü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Hematoloji

can.ozlu@ksbu.edu.tr

 • Uzm. Dr. İlker Özgür Koska

Hatay Devlet Hastanesi / Çocuk Radyolojisi

ozgurkoska@yahoo.com

İstatistik Editörü / Statistical Editor

 • Doç. Dr. Mustafa Agah Tekindal

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi / Biyoistatistik

matekindal@gmail.com

Dil Editörü / Language Editor

 • Dr. Cemal Kavasoğulları

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi

cemal.kavasogullari@neu.edu.tr

Hukuk Editörü / Law Editor

 • Dr. Başak Ozan Özparlak

Özyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

basak.ozan@ozyegin.edu.tr

___________________________________________________________________________

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

 • Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı

 • Prof. Dr. Mutlu Avcı

Çukurova Üniversitesi / Biyomedikal Mühendisliği

 • Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler

 • Prof. Dr. Murat Ceylan

Konya Teknik Üniversitesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Prof. Dr. Ali Serdar Fak

Marmara Üniversitesi / Kardiyoloji

 • Prof. Dr. Rabia Kahveci

Ukraine Management Sciences for Health / Senior Technical Advisor on Pharmaceutical Policies and Governance

 • Prof. Dr. Mustafa Ersel Kamaşak

İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

 • Prof. Dr. Yusuf Cem Kaplan

İzmir Ekonomi Üniversitesi / Tıp Fakültesi

 • Prof. Dr. Kaan Orhan

Ankara Üniversitesi / Diş Hekimliği

 • Prof. Dr. Süleyman Sevinç

Bilgisayar Mühendisliği

 • Prof. Dr. Atadan Tunacı

İstanbul Üniversitesi / Radyoloji

 • Prof. Dr. Songül VARLI

TÜYZE (Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü) Başkanı

 • Doç. Dr. Salih Beyaz

Başkent Üniversitesi / Ortopedi ve Travmatoloji

 • Assoc. Prof. Wg. Cdr. Dr. Tossapon Boongoen

Mae Fah Luang University / School of Information Technology

 • Doç. Dr. Süleyman Ayhan Çalışkan

Ege Üniversitesi / Tıp Eğitimi

 • Doç. Dr. Gökhan Bora Esmer

Marmara Üniversitesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Doç. Dr. Esin Öztürk Işık

Boğaziçi Üniversitesi / Biyomedikal Mühendisliği

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AKTAN

Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü

 • Assoc. Prof. Dr. Eng. Olimpiu Stoicuta

University of Petrosani / Department of Control Engineering, Computers, Electrical Engineering and Power Engineering

 • Doç. Dr. Leyla Türker Şener

İstanbul Üniversitesi / Biyofizik

 • Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Tulum

Nişantaşı Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 • Öğr. Gör. Dr. Murat Gezer

İstanbul Üniversitesi / Enformatik

 • Uzm. Dr. Nevit Dilmen

Sonomed / Radyoloji

 • Uzm. Dr. Mehmet Ali Gedik

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Radyoloji

 • Uzm. Dr. Sedat İrgil

Psikiyatri

 • Uzm. Dr. Ayşe Nilüfer Köylüoğlu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Göz Hastalıkları

 • Dr. Abdüssamet Aslan

Tıp Doktoru

 • Dr. Salih Tutun

Washington University in St. Louis / Data Analytics

 • Dr. Yusuf Yeşil

İstanbul Üniversitesi / Tıbbi Biyokimya

 • Öğr. Gör. Önder Öztürk

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

 • Emel Gümüş

İstinye Üniversitesi / Sağlık Kurumları İşbirliği Koordinatörü

___________________________________________________________________________

ÖĞRENCİ EDİTÖRLER / STUDENT EDITORIAL BOARD

Öğrenci Baş Editör / Student Editor-in-Chief

 • Erald Bakiu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

bakiuerald@gmail.com

Öğrenci Editörler / Student Editors

 • Bilge Aydemir

Dokuz Eylül Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Dilan Erbaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Ege Peker

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Fatih Ayvaz

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Gamze Elif Gülas

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • Nihan İnce

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi