Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://jaihs.com/index.php/jaihs <p><strong>Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences)</strong> yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanan uluslararası, hakemli bir bilimsel dergidir. Yapay zeka uygulamalarının sağlık bilimlerinde kullanımını konu alan orjinal araştırma, derleme ve olgu sunumları yayınlamaktadır.</p> <p><em>Dergimizin herhangi bir kurum/kuruluş ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.</em></p> tr-TR <p>Endülüs Ajans tarafından yayınlanmaktadır.</p> info@jaihs.com (Ali Murat Koç) muminalper.erdogan@ikcu.edu.tr (Mümin Alper Erdoğan) Fri, 26 Aug 2022 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.3 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Yapay Zeka'nın Mikrobiyolojide Kullanımı https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i2y2rev1 <p>1950’li yıllarda ismini duymaya başladığımız yapay zeka kavramı özellikle son 15 yılda çok büyük gelişmeler göstermiştir. İnsan beynine ait işleyişin taklit edilmesi ile oluşturulan bu teknoloji, turizm, emlak, inşaat, üretim gibi pek çok sektörde kullanılmaktadır. Yapay zekanın etkilediği en önemli alanlardan bir tanesi de sağlık sektörüdür. Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Mikroorganizmaların tanımlanması, enfeksiyon hastalıkları ve bulaşıcı hastalıklar, bu hastalıkların tedavisi ve kontrolü gibi konular bu bilim dalının ilgilendiği konular arasındadır. Günümüzde mikrobiyoloji alanında kullanılan yapay zeka uygulamaları bilim insanlarına iyi bir karar destek mekanizması rolünde yer alarak halk sağlığının korunmasında yardımcı olmaktadır. Teknolojinin daha da ilerlemesiyle etkisini arttırmaya devam edecek olan yapay zeka teknolojisi, sağlık ekosisteminin bir üyesi olan mikrobiyoloji alanında zaman, maliyet ve kaliteye katkısı açısından adından daha sık söz ettirmeye devam edecektir.</p> Ömrüm Ergüven- Suzan Ökten Telif Hakkı (c) 2022 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i2y2rev1 Fri, 26 Aug 2022 00:00:00 +0300 Hemşirelik Bakım ve Uygulamalarında Yapay Zekâ Kullanımının Önemi https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i2y2rev2 <p>İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji hızla gelişmekte ve yapay zekâ teknolojisinin kullanımı sağlık alanında hızla artmaktadır. Sağlıkta yapay zekâ sağlık hizmetlerinde tanı, tedavi, bakım, araştırma, yönetim ve eğitim de dâhil olmak üzere birçok alanı etkilemektedir. Yapay zekâ, hemşirelerin yeteneklerini ilerletmesine, hemşirelik bakım ve uygulamalarını iyileştirmesi için daha fazla zaman ayırmasına, tekrarlayan işlerin kolaylaştırılmasına, hemşirelerin iş yükünü azaltmasına ve hastalarına kanıta dayalı kişiselleştirilmiş kaliteli bakım sağlamasına olanak sağlamaktadır. Yapay zekâ teknolojisi özel hemşirelik becerisi ve bilgisi gerektirmeyen sıradan, zaman alıcı görevleri hafifleterek hemşirelik bakım sunumunu optimize etme imkânı sunmaktadır. Yapay zekâ teknolojisi hemşireler için öğrenilmesi gereken yeni bir alan olduğu ifade edilmektedir. Profesyonel meslek disiplini olan hemşireliğin, yapay zekâ uygulamalarını etkin bir şekilde kullanması ve yeniliklere ayak uydurması gerektiği düşünülmektedir. Bu derleme, hemşirelik bakımının ve uygulamasının yapay zekâ teknolojisi ile bütünleştirerek, hastanın bakımını, ihtiyaçlarını yapay zekâ teknolojisi ile karşılamak, yapay zekânın hemşirelik bakımındaki ve uygulamasındaki önemine değinmek amacıyla tasarlanmaktadır.</p> <p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> Sağlık teknolojisi, hemşirelik, yapay zekâ, robotlar, hemşirelik ve teknoloji</p> SEVAL ULUBAY- Emel ÖZCAN- Tulüha AYOĞLU Telif Hakkı (c) 2022 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i2y2rev2 Fri, 26 Aug 2022 00:00:00 +0300