Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://jaihs.com/index.php/jaihs <p><strong>Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences)</strong> yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanan ulusal, hakemli bir bilimsel dergidir. Yapay zeka uygulamalarının sağlık bilimlerinde kullanımını konu alan orjinal araştırma, derleme ve olgu sunumları yayınlamaktadır.</p> <p> </p> tr-TR <p>izmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.</p> alimurat.koc@ikc.edu.tr (Ali Murat Koç) bakiuerald@gmail.com (Erald Bakiu) Tue, 30 Apr 2024 18:31:43 +0000 OJS 3.3.0.3 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Yapay Zeka Aile Hekimliği Hakkında Ne Düşünüyor? https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/orj_1 <p><strong>Amaç:</strong> Yapay zeka her geçen gün sağlık alanında daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışmada yapay zekanın aile hekimliği hakkındaki görüşlerini öğrenmeyi, Türkiye ve Avrupa’daki aile hekimliği uygulamaları arasındaki farklılıkları ve bu konudaki tercihlerini sorgulamayı amaçladık.</p> <p><strong>Yöntem: </strong>Araştırmacılar tarafından hazırlanan 5 açık uçlu soru, iki farklı yapay zeka programına (ChatGPT ve Bard) yöneltildi ve her iki programın vermiş olduğu cevaplar birbiri ile karşılaştırıldı.</p> <p><strong>Bulgular:</strong> Genel anlamda her iki yapay zeka programının sorulara verdikleri yanıtlar benzerlikler içerse de birkaç noktada farklı görüş belirttikleri gözlemlendi. Örneğin; ‘’Doktor olsaydın Avrupa’da mı yoksa Türkiye’de mi aile hekimliği yapmak isterdin?’’ sorusuna yapay zeka programlarından Bard doğrudan Avrupa’da aile hekimliği yapmak istediğini belirtti ve nedenlerini sıraladı. ChatGPT ise bir yapay zeka dil modeli olarak kişisel bir tercihinin olamayacağını söylerken, Avrupa’da mı Türkiye’de mi aile hekimliği yapılması gerektiğine karar verme aşamasında göz önünde bulundurulabilecek hususlara dikkat çekerek seçimin çeşitli faktörlere bağlı değişeceğini vurguladı.</p> <p><strong>Sonuç: </strong>Yapay zeka programları sorduğumuz sorulara farklı açılardan yaklaşarak bazı konularda farklı fikirlere sahip olsalar da; aile hekimliğinin sağlık sisteminde önemli bir rol oynadığı, aile hekimliğinin geleceği parlak bir branş olduğu ve yapay zeka kullanılarak aile hekimliği uygulamalarının geliştirilebileceği konularında iki yapay zeka programı da benzer yorumlarda bulundu.</p> Hüseyin Can- Fazilet Yorgancıoğlu- Esra Meltem Koç Telif Hakkı (c) 2024 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/orj_1 Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +0000 Determination of Artificial Intelligence Awareness of Pharmacists in Edirne https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/orj_2 <p><strong>Background and Aims: </strong>Artificial intelligence (AI) is a system that imitates human intelligence to perform certain tasks and can re-learn by collecting processed information. This technology can open a new era, especially in terms of in-pharmacy time costs. This study aims to measure the perspective of community pharmacists in the central district of Edirne province on artificial intelligence technology and the level of integration of this technology into their profession.</p> <p><strong>Methods:</strong> This descriptive survey study was conducted with 25 pharmacists in the central district of Edirne. Pharmacists or pharmacist managers were included in the study by stating that they volunteered to participate in the survey, verbally and in writing.</p> <p><strong>Results: </strong>According to the obtained results, when the <em>Interest and Awareness</em> part is examined, positive answers constitute 50.1%, neutral answers 30.7, and negative answers 19.2%. When the <em>Usage Areas and Foresight</em> part is examined, positive answers constitute 41.62%, while neutral answers are 34.13% and negative answers cover 24.24%.</p> <p><strong>Conclusion:</strong> It is seen that pharmacists are interested in AI and awareness about AI is increasing among pharmacists. On the other hand, the survey showed that there is concern among pharmacists because of the changing job contents and creating employment problems.</p> Ömrüm Ergüven- Beşir Sefa Mumay- Busenur Karataş - Müberra Karaca - İnan Aslan- Saibe Sarıışık- Şeyma Nur Şimşek- Renas Ayata- Gülşah Gümrükçü- Muhammed Ali Eren - Ali Onur Esen- Halenur Madenoğlu- Şeyma Kabul - Şükran Dide Gonca- Zeynep Sude Birge- Duygu Tuğba Temiz- Serap Gül - Ferhunde Ceren Sevim- Alperen Özçelik- Ahmet Dogan ergin Telif Hakkı (c) 2024 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/orj_2 Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +0000