Yapay Zeka Aile Hekimliği Hakkında Ne Düşünüyor?

What Does Artificial Intelligence Think About Family Medicine?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jaihs.2024.20

Özet

Amaç: Yapay zeka her geçen gün sağlık alanında daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışmada yapay zekanın aile hekimliği hakkındaki görüşlerini öğrenmeyi, Türkiye ve Avrupa’daki aile hekimliği uygulamaları arasındaki farklılıkları ve bu konudaki tercihlerini sorgulamayı amaçladık.

Yöntem: Araştırmacılar tarafından hazırlanan 5 açık uçlu soru, iki farklı yapay zeka programına (ChatGPT ve Bard) yöneltildi ve her iki programın vermiş olduğu cevaplar birbiri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Genel anlamda her iki yapay zeka programının sorulara verdikleri yanıtlar benzerlikler içerse de birkaç noktada farklı görüş belirttikleri gözlemlendi. Örneğin; ‘’Doktor olsaydın Avrupa’da mı yoksa Türkiye’de mi aile hekimliği yapmak isterdin?’’ sorusuna yapay zeka programlarından Bard doğrudan Avrupa’da aile hekimliği yapmak istediğini belirtti ve nedenlerini sıraladı. ChatGPT ise bir yapay zeka dil modeli olarak kişisel bir tercihinin olamayacağını söylerken, Avrupa’da mı Türkiye’de mi aile hekimliği yapılması gerektiğine karar verme aşamasında göz önünde bulundurulabilecek hususlara dikkat çekerek seçimin çeşitli faktörlere bağlı değişeceğini vurguladı.

Sonuç: Yapay zeka programları sorduğumuz sorulara farklı açılardan yaklaşarak bazı konularda farklı fikirlere sahip olsalar da; aile hekimliğinin sağlık sisteminde önemli bir rol oynadığı, aile hekimliğinin geleceği parlak bir branş olduğu ve yapay zeka kullanılarak aile hekimliği uygulamalarının geliştirilebileceği konularında iki yapay zeka programı da benzer yorumlarda bulundu.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30