SAĞLIK İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN ETİK TASARIMI, UYGULANMASI VE KULLANIMI İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jaihs.2023.18

Özet

Değerli Okuyucular, Son yıllarda hızla artan teknolojik gelişmeler, pekçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim yaratmaya devam ediyor. Yapay Zeka (YZ), bu devrimin merkezinde yer alarak teşhis, tedavi ve hasta bakımının yönetimi gibi sağlık hizmetlerinin farklı basamaklarında ve tıp alanında büyük potansiyele sahiptir. Sağlık sektöründe yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, kesin teşhislerden kişiselleştirilmiş tedavi planlarına kadar geniş bir yelpazede fayda sağlayabilir. Ancak, bu teknolojilerin tasarımı, uygulanması ve kullanımı sırasında etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmak kritik bir gerekliliktir. Tıp etiği, hastaların güvenini kazanmak, sağlık profesyonellerinin doğru rehberlik yapmasını sağlamak ve teknoloji sağlayıcılarının sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için temel bir role sahiptir. DSÖ yapay zekada, etik kullanımı teşvik etmek için temel prensipleri belirlemek üzere önde gelen yirmi uzmandan oluşan bir grupla çalışmıştır ve “Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health” rehber dökümanını oluşturmuştur. Dökümanda bu alandaki ilk uzlaşı prensipleri yer almaktadır. DSÖ Uzman Grubu tarafından belirlenen altı temel prensip şunlardır: (1) Özerkliği koruma; (2) İnsan refahını, insan güvenliğini ve kamu yararını teşvik etme; (3) Şeffaflığı, açıklanabilirliği ve anlaşılırlığı sağlama; (4) Sorumluluğu ve hesap verebilirliği teşvik etme; (5) Kapsayıcılığı ve eşitliği sağlama; (6) Tepki veren ve sürdürülebilir olan YZ'yı teşvik etme. Sizlerle paylaşmış olduğumuz “Sağlık İçin Yapay Zeka Teknolojilerinin Etik Tasarımı, Uygulanması Ve Kullanımı İçin Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı metin, YZ tasarımcıları ve geliştiricileri, sağlık bakanlıkları ve sağlık kurumları ve sağlayıcıları için rapordaki ana ilkeler, fikirler ve önerilerin özetini yansıtmaktadır. Umarız ki bu çalışma, sağlıkta yapay zeka kullanımının hem hastaların hem de sağlık ekosisteminin en iyi çıkarlarına hizmet ettiği bir geleceğin inşasına katkı sağlar. Saygılarımızla

İndir

Yayınlanmış

2023-09-02 — 2023-09-03 tarihinde güncellendi

Sürüm