Hemşirelik Bakım ve Uygulamalarında Yapay Zekâ Kullanımının Önemi

Hemşirelik Bakım ve Uygulamalarında Yapay Zekâ Kullanımının Önemi

Yazarlar

  • SEVAL ULUBAY Samsun Gazi Devlet Hastanesi/SAMSUN
  • Emel ÖZCAN Samsun Gazi Devlet Hastanesi/Samsun
  • Tulüha AYOĞLU İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.52309/jaihs.v2i2.42

Özet

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji hızla gelişmekte ve yapay zekâ teknolojisinin kullanımı sağlık alanında hızla artmaktadır. Sağlıkta yapay zekâ sağlık hizmetlerinde tanı, tedavi, bakım, araştırma, yönetim ve eğitim de dâhil olmak üzere birçok alanı etkilemektedir. Yapay zekâ, hemşirelerin yeteneklerini ilerletmesine, hemşirelik bakım ve uygulamalarını iyileştirmesi için daha fazla zaman ayırmasına, tekrarlayan işlerin kolaylaştırılmasına, hemşirelerin iş yükünü azaltmasına ve hastalarına kanıta dayalı kişiselleştirilmiş kaliteli bakım sağlamasına olanak sağlamaktadır. Yapay zekâ teknolojisi özel hemşirelik becerisi ve bilgisi gerektirmeyen sıradan, zaman alıcı görevleri hafifleterek hemşirelik bakım sunumunu optimize etme imkânı sunmaktadır. Yapay zekâ teknolojisi hemşireler için öğrenilmesi gereken yeni bir alan olduğu ifade edilmektedir. Profesyonel meslek disiplini olan hemşireliğin, yapay zekâ uygulamalarını etkin bir şekilde kullanması ve yeniliklere ayak uydurması gerektiği düşünülmektedir. Bu derleme, hemşirelik bakımının ve uygulamasının yapay zekâ teknolojisi ile bütünleştirerek, hastanın bakımını, ihtiyaçlarını yapay zekâ teknolojisi ile karşılamak, yapay zekânın hemşirelik bakımındaki ve uygulamasındaki önemine değinmek amacıyla tasarlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık teknolojisi, hemşirelik, yapay zekâ, robotlar, hemşirelik ve teknoloji

İndir

Yayınlanmış

2022-08-26