Anterior mediastinal masses in children: A radiological review by ChatGPT

Çocuklarda ön mediasten kitleleri: ChatGPT tarafından yazılmış bir radyolojik derleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jaihs.2023.16

Özet

Anterior mediastinal kitleler (AMM'ler), çocuklarda nadir olmakla birlikte, yaşamı tehdit eden komplikasyon potansiyelleri nedeniyle önemli bir risk oluşturmaktadır. Ön mediasten - sternum ve perikard arasındaki bağ dokusu, lenfatik yapılar ve timus bezi ile dolu boşluk - içinde konumlanan bu kitleler, çok çeşitli klinik belirtilerle kendini gösterir. Hızlı tanı ve uygun klinik yaklaşım kritik öneme sahiptir. Bu derleme, özellikle "ChatGPT" (OpenAI tarafından GPT-3.5 mimarisi üzerine inşa edilmiştir) kullanılarak, çocuklarda anterior mediastinal kitlelerin AI chatbot tarafından oluşturulan bir keşfini sunmaktadır. Nihai metin, GPT-4 sürümü aracılığıyla bir dil düzenlemesinden ve intihal kontrolünden geçti.

Yayınlanmış

2023-09-02 — 2023-09-21 tarihinde güncellendi

Sürüm