Akıllı Telefon Kullanarak Yapay Zeka Tabanlı Farenjit Tespiti

Artificial Intelligence Based Pharyngitis Detection Using Smartphone

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jai.2021.9

Özet

Burun ve ağız boşluğunun arka duvarında oluşan iltihaplanma farenjit olarak tanımlanmaktadır.  Son küresel salgınla birlikte solunum semptomları gösteren farenjit gibi hastalıkların ön teşhisinde mobil teknolojilerin kullanımı gittikçe önem kazanmıştır. Bu çalışmada, geliştirdiğimiz Android tabanlı akıllı telefon uygulamasına gömülü yapay zeka algoritması ile çekilen boğaz görüntülerinden farenjitin tespit edilmesi sağlanmıştır.  Yapay zeka yöntemlerinden biri olan derin öğrenmenin Android’e gömülebilmesi ile internet bağlantısı olmaksızın hızlı ve yüksek doğrulukla sonuçlar alınabilmektedir. Popüler derin öğrenme yöntemlerinden Inception-v3, MobileNet-v2, Xception, VGG16, VGG19 ve ResNet50 mimarileri farenjit tespitindeki performanslarını değerlendirmek için eğitilmiştir. Çekilen görüntünün ağız içi veya dışı olduğunu tespitinden sonra ağız içi görüntülerinin farenjit tespiti yapılması gerekmektedir. Bu nedenle sıralı olarak çalışan iki sınıflandırıcı tasarlanmıştır. İlk sınıflandırıcılar MSCOCO veri kümesiyle eğitilirken, ikinci sıradaki sınıflandırıcılar çoğaltma yöntemleri ile genişletilen 131 adet farenjit ve 208 adet farenjit olmayan boğaz görüntüsünün olduğu veri kümesiyle eğitilmiştir. Eğitilen mimariler arasından ResNet50 %96.20 doğrulukla en yüksek performansı göstermiştir. Geliştirdiğimiz ‘Farenjit Tanımlama’ adlı Android uygulamasına ResNet50 mimarisinin gömülmesiyle kullanıcılar pratik bir şekilde ön teşhis yapabilecek, böylelikle salgından kaynaklı sağlık sistemindeki yükün azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

İndir

Yayınlanmış

2021-08-18