Sinir Bilim ve Yapay Zeka

Yazarlar

  • Sema GÜL TÜRK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Murat TERZİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.52309/jaihs.v2i1.29

Özet

Yapay zeka gelişimi, sinir sisteminin işleyişinin matematiksel  bir sisteme aktarılması ile başlamıştır. İnsan beynindeki bellek, hafıza, bilişsel işlevler ve öğrenme fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı olan sinir bilimleri alanında her geçen gün çalışmalar yeni keşifler ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların en önemli destekçisi yine teknolojidir. Tüm dünyada yirmi birinci yüzyıl başlarından itibaren teknoloji destekli sinir bilim çalışmaları ile sinir sistemi daha iyi anlaşılmıştır. Bu sayede yapay zekadaki gelişmeler de hız kazanmıştır.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-04-26