Radyasyon Onkolojisinde Yapay Zeka Kullanımı ve Türkiye’deki Uzmanların Yaklaşımının Araştırılması

Using Artificial Intelligence in Radiation Oncology and Researching the Approach of Experts in Turkey

Yazarlar

  • Selcuk BAYER İstanbul Ticaret Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.52309/jaihs.v2i1.31

Özet

Radyasyon Onkolojisi kanser tedavisinde yüksek teknolojilerin kullanıldığı, büyük miktarda medikal görüntü ve veri üreten bir tedavi yöntemidir. AMAÇ; Radyasyon Onkolojisi iş akışında kullanılan yapay zeka (YZ) tabanlı uygulamaları araştırmak ve Türkiye’ deki uzmanların (Radyasyon Onkologları ve Medikal Fizik Uzmanları) bu alandaki yaklaşımları, öngörülerini ve beklentilerini tespit etmektir. YÖNTEM; Çalışmaya Türkiye’de radyasyon onkolojisi alanında aktif olarak çalışan ve radyasyon onkologları (27) ile medikal fizik uzmanları (24)’ dan oluşan toplam 51 kişiye 10 sorudan oluşan online anket iletilerek, toplanan sonuçlar analiz edilmiştir. BULGULAR: Araştırmaya katılan ve Türkiye’ de bu konu ile ilgili çalışan uzmanların %11,76‘sı YZ hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir ve bu grup analizlerin dışında tutulmuştur. Katılımcıların %88,98’i YZ’ nın tıp alanında faydalı uygulamaları olduğuna katılmaktadır. Katılımcılar %46,67 çoğunlukla bugün gerçekleştirdikleri işlerinin yerine YZ uygulamalarının kullanabileceğini düşünmemekle birlikte, %97,78 oranındaki katılımcı uyguladıkları işlemlerde YZ uygulamalarından destek alabileceğini düşünmektedir. YZ uygulamalarının en faydalı olabileceği alan %42,22 ile “Kişiselleştirilmiş veya Adaptif terapi uygulamaları” dır. YZ kullanımın en önemli avantajı %55.56 ile “gerçek zamanlı olarak çok miktarda, klinik olarak anlamlı veriyi işleyerek anlamlı sonuçlar edebilir” olarak tespit edilmiştir. YZ ile alınan kararlar ile kişilerin verdikleri kararların farklı olması durumunda %57,78 katılımcı, ikincil bir uzman görüşüne başvurmayı düşünmektedir. YZ’ nın yaratacağı sorunlarda %52,27 oranında katılımcı işlemi uygulayan personeli sorumlu görülmesi gerektiğini düşünmektedir. Türkiye’de YZ uygulamalarının gelişmesindeki en büyük engelin “mevcut insan kaynağının teknolojik gelişimlere kapalı olması” %40’lık katılımcı tarafından düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-04-26