Kızılötesi Termal Görüntülemenin Yapay Zeka Tabanlı Biyomedikal Uygulamaları

Overview of Artificial Intelligence Based Biomedical Applications of Infrared Thermal Imaging

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jai.2021.5

Özet

Kızılötesi termal görüntüleme, vücut sıcaklığı dağılımının ve değişiminin izlenmesine izin veren invazif olmayan, zararlı radyasyon içermeyen, temassız bir modalitedir. Periferik kan akışı, otonom sinir sistemi, vazokonstriksiyon / vazodilatasyon, iltihaplanma, terleme veya diğer süreçler hakkında fizyolojik bilgiler sağlaması medikal alanda kullanımını yaygınlaştırmıştır. Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler medikal uygulamalarda da karşılık bulmuş ve makine öğrenimi metodları karar verme, hastalık takibi, cerrahi planlama gibi birçok görev için kullanılır hale gelmiştir. Termal verilerin yorumlanması için yapay zekâ yöntemlerinin kullanılması, bir tanı, tedavi planlama veya cerrahi değerlendirme senaryosunda doktorlara ikinci bir görüş sağlamak için etkin bir çözüm olabilir.  Bu araştırmanın amacı; literatür kaynaklarının incelenerek termal görüntülemenin medikal uygulamalardaki sınıflandırma, karar verme gibi süreçlerde Yapay zekâ yöntemlerinin işleyişlerini değerlendirmek ve literatür hakkında bilgi sunmaktır.

İndir

Yayınlanmış

2021-04-15