Ortopedi ve Travmatolojide Yapay Zeka Uygulamaları

Artificial Intelligence Applications in Orthopaedics & Traumatology

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jai.2021.3

Özet

Ortopedide yapay zeka konusunda yayınlanan çalışmalara bakıldığında röntgen grafisinden kırık tanıma ve eklem dejenerasyon sınıflandırma sistemlerinin oldukça popüler olduğu görülmektedir. Bu durumun başlıca nedeni ortopedistlerin çoğu zaman bu hastalıkların tanısında sadece röntgen grafisine bakarar karar vermeleridir. Ayrıca röntgen grafisinin manyetik rezonanas görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi görüntülerine kıyasla daha kolay işlenmesi bu konulara ilgiyi artırmaktadır. Yapılan çalışmalar geliştirilen algoritmaların verdiği kararlarda ortopedist olmayan hekimlerden daha iyi ve neredeyse bir ortopedik cerraha yakınlıkta tanı koyma potansiyeli göstermektedir. Yapay zeka uygulamaları sadece görüntü odaklı tanı koyma alanında değil, preop değerlendirmede, postop takip süreçlerinin yönetiminde, hasta memnuniyetinin artırılmasında ve maliyet etkin kişisel çözümler sunarak kaynakların daha verimli kullanılmasında gelecek vaad etmektedir.  Yakın gelecekte doğal dil işleme tekniklerinin de etkin hale gelmesiyle hastayı dinleyen, raporları yorumlayan sistemlerin de hayatımıza girmesi olasıdır.

İndir

Yayınlanmış

2021-04-15