Sağlık Çalışanları Yapay Zekaya Hazır Mı?

Are Healthcare Workers Ready for Artificial Intelligence?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jai.2021.6

Özet

Sağlık bilimlerinde yapay zeka araştırmaları ile bu araştırma sonuçlarından yararlanılarak geliştirilip sağlık hizmeti kullanımına sunulan ürünler ve uygulamalar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Sağlık verilerinin toplanması, sınıflanması, yorumlanması, bu verileri kullanarak laboratuvar verilerinin (örneğin, radyolojik ve patolojik görüntülerin) işlenmesi ile elde edilen bilgilerin tıbbi ve cerrahi tedaviyi destekleyici olarak kullanılması bu geniş çerçevenin içinde yer almaktadır. Ayrıca tüm bu aşamalar hakkında hastanın ve ilgili sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi, gerektiğinde erken uyarılması da sürecin önemli bir parçasıdır. Bu çerçeveden bakıldığında tıp ve sağlık bilimleri alanında yapay zekanın kullanımı ve görünürlüğü giderek artmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2021-04-15